Drukken

Algemene voorwaarden en consumentenadvies

Contactgegevens voor onze service
Uw aanbieder en contractant

GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen, Duitsland

Directie: Johannes Ehling, Florian Frank
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 7617
Ust-IdNr.: NL 8212 32 575 OB 01

Hoofdelijk aansprakelijke vennoot:
Gerry Weber Retail Verwaltungs GmbH
Zetel: Gütersloh
Registratierechtbank: Amtsgericht Gütersloh HRB 11222

U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen, klachten of kritiek:

maandag t/m vrijdag van 8.00 - 20.00 uur
op het telefoonnummer: 040-7980087, per fax: +49 (0) 5201-7242203,
of per e-mail: service@gerryweber.com

Stuur uw retourzendingen uitsluitend naar Gerry Weber, c/o arvato distribution,
Antwoordnummer 1620, 7550 WB Hengelo.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gerry Weber, c/o arvato distribution, Antwoordnummer 1620, 7550 WB Hengelo; telefoon: 040-7980087; fax: +49 (0) 5201-7242203; e-mail: service@gerryweber.com ) via een eenduidige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

 • Aan: Gerry Weber, c/o arvato distribution, Antwoordnummer 1620, 7550 WB Hengelo; fax: +49 (0) 5201-7242203; e-mail: service@gerryweber.com)
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum
  ___________________________
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is